Opracowywanie korespondencji

W ramach tej usługi kurierzy odbierają przesyłki z siedziby klienta. Następnie są one przygotowywane w naszej siedzibie do ekspedycji. Proces przygotowania korespondencji obejmuje jej ważenie, taryfikowanie, frankowanie lub oklejanie znaczkami, przygotowanie dokumentacji pocztowej: książki nadawczej, druków ZPO, itd. Ostatnim elementem tej usługi jest nadanie gotowych przesyłek w urzędzie pocztowym.